» Organizatorzy
» Patronaty honorowe
» Patronaty medialne
» Festiwal wspieraja
» Aktualnosci
» Konkursy
» Goscie Festiwalu
» Program festiwalu
» Wazne terminy
» Werdykty jury konkursów
» Wystawy Festiwalowe
» Kontakt
» Noclegi w Toruniu
» Festiwal z roku 2008
» Festiwal z roku 2009

11 stycznia 2011
Relacja z Festiwalu na ...
zobacz wiecej »7 stycznia 2011
O Festiwalu w programie ...
zobacz wiecej »5 stycznia 2011
 Podsumowanie Festiwalu na ...
zobacz wiecej »

Zapraszamy do udziału aż w czterech konkursach organizowanych w ramach Festiwalu.
Regulaminy konkursów zamieszczamy poniżej.
Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych

•    Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Festiwalu Fotografii Przyrodniczej "Sztuka Natury" przygotowywanego przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni

•    Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się na zakończenie Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu 12 grudnia 2010.

•    Powołane przez Organizatora Jury przyzna nagrody w wysokości (brutto):

    I miejsce – 1 650 zł

    II miejsce – 1 100 zł

    III miejsce – 550 zł

•    Jedynym lub głównym tematem pokazów musi być przyroda. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zawierać będą fotografie wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można się zapoznać na stronie internetowej: www.zpfp.pl

•    Konkurs ma charakter otwarty.

•    Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje łącznie. Pojedyncze prezentacje nie mogą trwać dłużej niż 8 minut.

•    Prace można zgłaszać w formie prezentacji cyfrowych. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, organizator zastrzega sobie możliwość dokonania przez Jury wstępnej selekcji pokazów cyfrowych przed festiwalem.

•    Wymagania techniczne dla prezentacji - prezentacja musi działać jako samodzielna aplikacja exe w systemie Windows. Sugerowany format: minimum 1280x800 maksymalny 1920x1080 pikseli. Zmiana zdjęć i wyłączenie prezentacji muszą być automatyczne. Prace należy przesłać na płycie CD, DVD. Płyty nie będą zwracane. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i imieniem autora. Prezentacje powinny być oznaczone następująco: Nazwisko-I-nr, co w przypadku Jana Kowalskiego daje: Kowalski-J-01. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

•    Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: Imię i nazwisko oraz adres pocztowy, tel. i e-mail zgłaszającego, imiona i nazwiska współautorów, numer pracy, tytuł, czas trwania.

•    Terminarz: zgłoszenia i prezentacje cyfrowe muszą dotrzeć najpóźniej do 2 listopada 2010 r. na adres współorganizatora: Muzeum Przyrodnicze UMK, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń.

•    Organizatorzy są upoważnieni w celu promocji konkursu do prezentacji nagrodzonych pokazów na innych imprezach i do bezpłatnego wykorzystania jednego wybranego zdjęcia z pokazów nagrodzonych. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Ostateczna interpretacja Regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.

•    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.


POBIERZ ZGŁOSZENIE

 Regulamin  konkursu  fotograficznego "Barwy Przyrody"

1.    Organizatorem konkursu jest Muzeum Przyrodnicze UMK w Toruniu. Konkurs jest częścią składową Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „SZTUKA NATURY Toruń 2010”, organizowanej przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni. Celem konkursu jest:

•    promowanie sztuki fotografowania oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych;

•    odkrycie i wspieranie talentów fotografii przyrodniczej, m.in. poprzez nagradzanie oraz ukazanie ich twórczości szerszej publiczności;

•    poznanie oraz fotograficzne udokumentowanie przyrody ojczystej i europejskiej;

•    promocja miasta Torunia poprzez fotografię przyrodniczą; 

2.    Konkurs ma charakter otwarty;

3.    Tematyka konkursu dotyczy "Barw Przyrody" 

4.    Wymogi dotyczące zdjęć składanych na konkurs:

•    Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.

•    Nadsyłane zdjęcia muszą być zapisane w formacie cyfrowym. Pliki w rozmiarze 3000x2000 pikseli w formacie JPG i kompresji 10 należy nadsyłać na płytach CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i imieniem autora. Fotografie powinny być oznaczone następująco: Nazwisko-I-nr, co w przypadku Jana Kowalskiego daje: Kowalski-J-01. Numer musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszenia.

•       Zdjęcia przyrodnicze muszą być wykonane w zgodzie z obowiązującym prawem.

5.    Płyty należy przesyłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora: Muzeum Przyrodnicze UMK w Toruniu, ul. Gagarina 9, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem: „Sztuka Natury – Toruń 2010”.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:

•    Powoływania składu Jury konkursu.

•    Bezpłatnego eksponowania i wykorzystania zdjęć konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji w celu promocji Festiwalu.

•    Nie odsyłania żadnych płyt chyba, że uczestnik zgłosi się osobiście po odbiór swojej płyty do siedziby Muzeum.

•    Nie informowania o wynikach konkursu autorów prac, których nie nagrodzono.

6.    Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Organizatorzy uhonorują laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Organizatorzy dopuszczają przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Terminarz konkursu:

•    dostarczenie prac na konkurs do  02 listopada 2010.

•    werdykt Jury oraz wręczenie nagród 12 grudnia 2010 podczas uroczystości zakończenia Festiwalu „Sztuka Natury 2010”

7.    Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2010.

8.     Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.mp.umk.pl, a także lub pod tel. nr 056 6114432.

 Regulamin  konkursu  fotograficznego
"Przyroda Torunia"

1.    Organizatorem konkursu jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. Konkurs jest częścią składową Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „SZTUKA NATURY Toruń 2010”, organizowanej przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni. Celem konkursu jest:

•    promowanie sztuki fotografowania oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów;

•    odkrycie i wspieranie talentów fotografii przyrodniczej, m.in. poprzez nagradzanie oraz ukazanie ich twórczości szerszej publiczności;

•    ukazanie piękna i bogactwa przyrody miasta Torunia;

•    promocja miasta Torunia poprzez fotografię przyrodniczą;

2.    Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w Toruniu, począwszy od dzieci ze szkół podstawowych po studentów szkół wyższych;

3.    Tematyka konkursu dotyczy "Przyrody Torunia" 

4.    Wymogi dotyczące zdjęć składanych na konkurs:

•    Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.

•    Nadsyłane zdjęcia muszą być zapisane w formacie cyfrowym. Pliki w rozmiarze 3000x2000 pikseli w formacie JPG i kompresji 10 należy nadsyłać na płytach CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i imieniem autora. Fotografie powinny być oznaczone następująco: Nazwisko-I-nr, co w przypadku Jana Kowalskiego daje: Kowalski-J-01. Numer musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszenia.

•    Zdjęcia przyrodnicze muszą być wykonane w zgodzie z obowiązującym prawem.

5.    Płyty należy przesyłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87 – 100 Toruń, tel. (56) 654 02 26, z dopiskiem: „Sztuka Natury – Toruń 2010”. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:

•    Powoływania składu Jury konkursu.

•    Bezpłatnego eksponowania i wykorzystania zdjęć konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji w celu promocji Festiwalu.

•    Nie odsyłania żadnych płyt chyba, że uczestnik zgłosi się osobiście po odbiór swojej płyty do siedziby Ogrodu.

•    Nie informowania o wynikach konkursu autorów prac, których nie nagrodzono.

6.    Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Organizatorzy uhonorują laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Organizatorzy dopuszczają przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Terminarz konkursu:

•    dostarczenie prac na konkurs do  02 listopada 2010.

•    werdykt Jury oraz wręczenie nagród 12 grudnia 2010 podczas uroczystości zakończenia Festiwalu „Sztuka Natury 2010”

7.    Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w Galerii Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, przy ul. Bydgoskiej 7.

8.     Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.zoo.torun.pl, a także w siedzibie Ogrodu lub pod tel. nr 056 6540226.

 Regulamin  konkursu  plastycznego "Fotograf przyrody przy pracy"

1.    Organizatorem konkursu jest Muzeum Przyrodnicze UMK w Toruniu. Konkurs jest częścią składową Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „SZTUKA NATURY Toruń 2010”, organizowanego przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni. Celem konkursu jest:

•    propagowanie idei fotografii przyrodniczej;

•    umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu;

2.    W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 7 do 13 lat

3.    Tematyka konkursu dotyczy " Fotografa przyrody przy pracy " 

4.    Wymogi dotyczące prac składanych na konkurs:

•    Uczestnicy konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace, w formacie do B2 (tj. 70×50 cm), wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora. Prace należy przesłać w kopercie z dołączoną kartą zgłoszenia. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

5.    Prace należy przesyłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora: Muzeum Przyrodnicze UMK w Toruniu, ul. Gagarina 9, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem: „Sztuka Natury – Toruń 2010”. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:

•    Powoływania składu Jury konkursu.

•    Bezpłatnego eksponowania i wykorzystania prac konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji w celu promocji Festiwalu.

•    Nie odsyłania żadnych prac chyba, że uczestnik zgłosi się osobiście po odbiór swoich pracy do siedziby Muzeum.

•    Nie informowania o wynikach konkursu autorów prac, których nie nagrodzono.

6.    Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Organizatorzy uhonorują laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Organizatorzy dopuszczają przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Terminarz konkursu:

•    dostarczenie prac na konkurs do  02 listopada 2010.

•    werdykt Jury oraz wręczenie nagród 12 grudnia 2010 podczas uroczystości zakończenia Festiwalu „Sztuka Natury 2010”

7.    Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2010.

8.     Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury.

9.     Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.mp.umk.pl, a także lub pod tel. nr 056 6114432.